Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia.

Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich – do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 28 kierunków studiów około 11 tysiący studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W 2015/2016 roku uruchomiono dodatkowy kierunek turystyka i rekreacja.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.

Na Politechnice Częstochowskiej, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS+, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych. Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 75 000 absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iste dolor odio fugit nostrum, doloribus, earum. Ducimus cum vel, amet ea.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iste dolor odio fugit nostrum, doloribus, earum. Ducimus cum vel, amet ea.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iste dolor odio fugit nostrum, doloribus, earum. Ducimus cum vel, amet ea.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iste dolor odio fugit nostrum, doloribus, earum. Ducimus cum vel, amet ea.

Specyfikacja

Miasto: Częstochowa
Typ uczelni: uczelnia publiczna
Język studiów : studia w języku polskim
Strona internetowa: http://pcz.pl
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy