Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie utworzony decyzją Sejmu RP przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim ­ Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina (rok utworzenia 1946) i Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954). Dlatego ZUT to nie tylko kierunki techniczne (m. in. robotyka i automatyka, informatyka, energetyka, budownictwo), ale także rolnicze (zootechnika, rolnictwo, rybactwo). Dodatkowym atutem uczelni jest jej zwrot ku wodzie: otwiera się tu, na przykład, jachting, budowa jachtów i oceanotechnika.

więcej 

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został utworzony z połączenia Wydziału Inżynieryjno­Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

więcej 

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa to niepubliczna uczelnia, działająca na rynku edukacyjnym już szereg lat.

więcej 

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia.

Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

więcej 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Akademii jest działalność naukowa i dydaktyczna, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

więcej 

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Misja UE to być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego.

więcej 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymuje się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jest najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Wizja Uczelni to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

więcej 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia jest największą i najlepiej ocenianą niepubliczną Uczelnią w południowej Polsce, co potwierdzają rankingi szkół wyższych. Od lat wg Rankingu Perspektyw zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce, w tym roku awansowała na 7 pozycję w kraju i jako jedyna Uczelnia niepubliczna otrzymała nagrodę specjalną – Awans Roku 2015.

więcej 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych uczelni w Polsce, zarówno pod względem liczby studentów, jak i oferowanych kierunków studiów.

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 25 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora habilitowanego w 22 dyscyplinach, co ma wpływ na różnorodność prowadzonych badań naukowych.

więcej 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi 15 kierunków prowadzonych na 3 wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

więcej 

Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy