Nasz zespół

FUNDACJA
ASOCJACJA KONSULTANTÓW EDUKACYJNYCH

Cele - promowanie rozwoju polskiego systemu kształcenia oraz wspieranie wzrostu jego autorytetu i popularności za granicą.

Adaptacja w środowisku polskim (integracja) przez edukację i kulturę.

Pomóc współpracy międzynarodowej uniwersytetom.

Popularyzacja systemu edukacyjnego za granicą i adaptacja studentów zagranicznych w Polsce.

  • zbiór, analiza i usystematyzowanie informacji o polskim systemie edukacji, projektów naukowych i socjalnych;

  • przedstawienie danej informacji w mediach, poprzez organizowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń;

  • rozpowszechnianie polskiego systemu edukacji, projektów naukowych i socjalnych wśród uczniów, nauczycieli, szkół i uniwersytetów, organizacji młodzieżowych Ukrainy i innych krajów WNP;

  • wspólna realizacja projektów edukacyjnych i naukowych w dziedzinie edukacji, kultury, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia przez ekspertów z Polski, UE i Partnerstwa Wschodniego;

  • promowanie i wspieranie wymiany uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców i ekspertów między Polską a krajami WNP;

  • szkolenie specjalistów w dziedzinie zarządzania edukacją.

Od 2009 roku Fundacja nadaje konsultację kandydatom z Ukrainy w sprawach możliwości i perspektyw podjęcia studiów na polskich uczelniach niepublicznych w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

Od 2011 roku rozpoczęliśmy pracę z kandydatami z krajów WNP, zapewniając możliwość studiowania na uczelniach publicznych polskich, zwiększając zakres działań na terenie Polski. W 2013 roku Fundacja została oficjalnie zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja współpracuje z uczelniami w Koszyce i Preszowie na Słowacji oraz Nikozji na Cyprze.

Rada Fundacji

prof. VIACHESLAV POTAPENKO

Rada Fundacji

dr JOANNA KOCZAR

Członek Zarządu

IVAN FOMINSKYI

Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy