Złożyć dokumenty

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza

Informacje o Uniwersyteti/(Uczelnii)

Uczestnicy informacyjne

Paszport

Imiona rodziców

Adres stałego zameldowania

Adres do korespondencji (jeśli jest zgodny z adresem stałego zameldowania & mdash; nie wypełniaj)

Telefon Kontaktowy, email

Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy