Uniwersytety w Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie utworzony decyzją Sejmu RP przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim ­ Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina (rok utworzenia 1946) i Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954). Dlatego ZUT to nie tylko kierunki techniczne (m. in. robotyka i automatyka, informatyka, energetyka, budownictwo), ale także rolnicze (zootechnika, rolnictwo, rybactwo). Dodatkowym atutem uczelni jest jej zwrot ku wodzie: otwiera się tu, na przykład, jachting, budowa jachtów i oceanotechnika.

więcej 

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został utworzony z połączenia Wydziału Inżynieryjno­Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

więcej 

Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy