Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. UKW jest jednym z młodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju.

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy ponad 45 kierunków studiów i niemal 100 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadające nowe uprawnienia.

W ostatnich latach uczelnia przyjmowała na studia około 4 000 studentów rocznie. Obecnie studiuje 12 000 studentów.

Wiedzę w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przekazuje 700 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest około 150 profesorów, w tym ponad 60 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach badawczych, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Obecnie naukowcy UKW biorą udział w wielu projektach europejskich. Od 2002 roku UKW może poszczycić się posiadaniem Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT.

Specyfikacja

Miasto: Bydgoszcz
Typ uczelni: uczelnia publiczna
Język studiów : studia w języku polskim,studia w języku angielski
Strona internetowa: http://ukw.edu.pl
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy