Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymuje się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jest najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Wizja Uczelni to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

WSB w Gdańsku oferuje studia wyższe I i II stopnia (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) oraz studia podyplomowe. Naukę podjąć można również na prestiżowych magisterskich studiach menedżerskich (MBA), których program realizowany jest we współpracy z University of Northampton.

Misją Uczelni jest inwestycja w biznesową przyszłość swoich absolwentów, dlatego program studiów dostosowywany jest do wciąż zmieniających się warunków na rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Uczelnia stale rozwija swoją ofertę edukacyjną, dzięki czemu w 2010 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku uruchomiła Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stale pogłębia współpracę z uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytucjami zagranicznymi. W ciągu kilku lat podpisała umowy z ponad 40 placówkami zagranicznymi (m.in. z Włoch, Niemiec, Danii, Norwegii, Francji, Słowacji, Szwecji, Belgii, Grecji, Turcji i Bułgarii). Z kolei słuchacze wybranych kierunków studiów podyplomowych mają szansę zdobyć certyfikat Franklin University. Co ważne, porozumienia z francuską uczelnią INBA Ecole Internationale de Management w Troyes oraz amerykańskim uniwersytetem CIBU, na podstawie których studenci WSB mogą realizować część studiów za granicą, pozwalają na otrzymanie zarówno polskiego, jak i zagranicznego dyplomu licencjata.

Specyfikacja

Miasto: Gdańsk
Typ uczelni: uczelnia niepubliczna
Język studiów : studia w języku polskim
Strona internetowa: http://www.wsb.gda.pl
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy