Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Misja UE to być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na 4 wydziałach: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Studenci, w ramach Wydziałów, mają do wyboru 11 kierunków w języku polskim i 3 w języku angielskim.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych na UE.

Specyfikacja

Miasto: Wrocław
Typ uczelni: uczelnia publiczna
Język studiów : studia w języku polskim,studia w języku angielski
Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy