Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi 15 kierunków prowadzonych na 3 wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów, którzy nie są tu anonimowymi postaciami ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Kształci ponad 5000 studentów (w tym ponad 100 obcokrajowców).

Collegium Medicum UMK, wychodząc naprzeciw trendom integracji współczesnego świata nauki, stale rozwija współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami naukowymi i badawczymi, stawiając na innowacyjność i współdziałanie w zakresie wymiany myśli międzynarodowej.

Podbijając stary i nowy kontynent Uczelnia nie zapomina o młodzieży z zagranicy, chcącej edukować się w jej murach. Collegium Medicum UMK realizuje studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów na kierunku lekarskim. Studenci (aktualnie ponad 100 osób) rekrutują się z Norwegii, Danii i Szwecji. Kolejne miejsca czekają na zainteresowanych ze wszystkich kontynentów.

Każdy kolejny rok systematycznie poszerza uczestnictwo Collegium Medicum UMK w międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych.

Specyfikacja

Miasto: Bydgoszcz
Typ uczelni: uczelnia publiczna
Język studiów : studia w języku polskim
Strona internetowa: http://cm.umk.pl
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy