Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia jest największą i najlepiej ocenianą niepubliczną Uczelnią w południowej Polsce, co potwierdzają rankingi szkół wyższych. Od lat wg Rankingu Perspektyw zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce, w tym roku awansowała na 7 pozycję w kraju i jako jedyna Uczelnia niepubliczna otrzymała nagrodę specjalną – Awans Roku 2015.

Coraz lepiej absolwentów Krakowskiej Akademii oceniają pracodawcy. Uczelnia zajmuje 3 miejsce w Polsce, jeśli chodzi o prestiż wśród pracodawców w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich miesięcznika Perspektywy.

Od czerwca 2013 roku dyplomy absolwentów Architektury KA są automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE. Tym samym Krakowska Akademia stała się pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią wyższą, której dyplom architektury uzyskał notyfikacje Unii Europejskej. Prawo to uzyskało jak dotąd tylko 8 wydziałów architektury w Polsce.

Od 2012 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rokrocznie otrzymuje Certyfikat Uczelnia Liderów w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznawane są szkołom wyższym które podejmują wysiłki by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, by byli oni jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie.

Jednym z filarów rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest współpraca międzynarodowa. Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje między innymi nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie Erasmus+, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych, studia MBA, studia angielskojęzyczne (International Business Studies, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy), a także organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Krakowska Akademia stwarza wykładowcom i studentom możliwości poszerzania horyzontów badawczych, a także weryfikowania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności na forum międzynarodowym. Realizując jednocześnie szereg zadań na tym polu Uczelnia przykłada szczególną wagę do tego, aby mieć znaczący wkład w promocję pozytywnego wizerunku kraju, regionu i miasta.

Specyfikacja

Miasto: Kraków
Typ uczelni: uczelnia niepubliczna
Język studiów : studia w języku polskim,studia w języku angielski
Strona internetowa: http://ka.edu.pl
Nasi partnerzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Częstochowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy